Share

Genel Kurul Duyurusu – 15.03.2022

Sayın UZEG Üyesi,

Uluslararası Uzaktan Eğitim Derneği, öncelikle ülkemiz olmak üzere bütün dünyada gerçekleştirilen uzaktan eğitim uygulamalarının duyurulması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Dernek tüzüğümüzün 7. Maddesinde; “Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Olağan genel kurul, 3 yılda bir Mart ayında, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.” ve “Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.” İbareleri bulunmaktadır.

Uluslararası Uzaktan Eğitim Derneği olarak Genel Kurul Toplantısı’nı aşağıda belirtilen gün (30.03.2022-Çarşamba), saat (13.00) ve yerde belirtilen gündem ile yapacağız. Toplantı yeter sayısı olmadığı takdirde 21.04.2022 (Perşembe) tarihinde aynı yer ve saat aralığında Asil üye olarak Genel Kurul Toplantısı’na katılmanızı rica ederim.

Serkan Düzgün

Yönetim Kurulu a. Başkan

GENEL KURUL

Tarihi: 30.03.2022 (Çarşamba)

Saat: 13.00

Yer: Dernek Merkezi – Emrah Mah. General Tevfik Sağlam Caddesi No:70/11 Etlik, Ankara (Cemre Psikoloji)

Telefon: 0 (312) 323 30 40

GÜNDEM

  1. Yoklama
  2. Açılış
  3. Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması
  4. Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının oylanması
  5. Dernek organları için önerilerin verilmesi
  6. Dernek organlarının seçimi
  7. Dilek ve temenniler
  8. Kapanış