Share
Uzaktan Eğitimin Geleceği Açılış Konuşması

Uzaktan Eğitimin Geleceği Açılış Konuşması

Değerli UZEG üyeleri saygıdeğer misafirler,

Uzaktan Eğitimi; mekânsal olarak farklı ortamlarda bulunan öğrenen ile öğretenin, aynı zamanda veya farklı zamanlarda, metin, resim, fotoğraf, ses, video gibi çoklu ortam teknolojilerini kullanarak birbirleri ile iletişim kurdukları öğrenme yöntemi olarak tanımlayabiliriz.

Uzaktan Eğitim kavramı, 17. Yüzyılın başlarında Boston Gazetesinde Steno derslerinin verilmesi ile literatüre girmiştir. 19. Yüzyılın başlarında radyo ve televizyon teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte sistemli ve programlı uygulamalar; okul ve üniversitelerde uygulanmaya başlamıştır. 19. Yüzyılın sonlarına doğru Bilgisayar ve İnternet teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte e-öğrenme kavramı ile birlikte anılır hale gelmiştir.

Ülkemizde uzaktan eğitim kavramı ilk olarak 1960’lı yıllarda Millî Eğitim Bakanlığı’nın Mektupla Öğretim Merkezinin kurulması ile başlar. Daha sonra Açık Öğretim Fakültesi ve Açık Öğretim Lisesinin kurulması ile devam eder. 19. Yüzyılın sonlarında dünyada gerçekleşen teknolojik gelişmeler ile birlikte ülkemizde de Uzaktan Eğitim ve e-öğrenme uygulamaları üniversiteler başta olmak üzere birçok kurum tarafından uygulanmaya başlanmıştır.

Uluslararası Uzaktan Eğitim Derneği olarak, Yurtiçinde ve Yurtdışında, günlük hayatın her aşamasında ve her bilim alanında Uzaktan Eğitim kavramının farkındalık düzeyini arttırmak ve etkinleştirilmesi sağlamak derneğimizin ana amacıdır.

Bu amacı gerçekleştirmek için; Kamu kurumları, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, özel sektör ve araştırmacıları ortak bir platformda bir araya getirmek, birbiri arasında deneyim ve bilgi paylaşımını sağlamak derneğin temel prensibidir. Bu doğrultuda hiçbir ideolojik, siyasi, ticari ve akademik önyargıya kapılmadan işbirliği sürecini yönetmek derneğimizin en hassas olduğu noktadır.

Bu hedef doğrultusunda bugün burada gerçekleştireceğimiz Uzaktan Eğitimin Geleceği adlı panelimizin önemi; hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda attığımız ilk adım olması dolayısıyla büyüktür. Bu vesile ile panele katkı veren, başta panelistlerimiz olmak üzere; Prof. Dr. Yaşar ÖZDEN, Doç. Dr. Mustafa AKGÜL, Doç. Dr. Cengiz Hakan AYDIN, Kayhan KARLI,  Malik ÖZTÜRK, Fatih KARAKAŞ, bu salonun kullanımında bize yardımlarını esirgemeyen Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün değerli yöneticisi Sayın Burhan ERSOY’a ve şahsında Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne Panelin gerçekleşmesinde maddi imkânlarını bize seferber ederek destek olan uzaktanegitim.com.tr Yönetim Kuruluna, panelin derneğin amacına uygun bir yaklaşım ile İnternet üzerinden canlı olarak yayınlamması için desteklerini esirgemeyen Medyasoft, panelin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımıza ve burada bulunan tüm katılımcılara teşekkür ederim.

Panelimizin bilim dünyasına ve ülkemize faydalı olacağını umarak sizlere hoş geldiniz diyor saygı ile sizleri selamlıyorum.

Serkan DÜZGÜN

UZEG Yönetim Kurulu Başkanı