Share
Uzaktan Eğitimde Mobil Teknolojiler Açılış Konuşması

Uzaktan Eğitimde Mobil Teknolojiler Açılış Konuşması

Saygıdeğer kamu kurumu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri, değerli öğretim üyeleri, kıymetli misafirler, sayın basın mensupları;

Uluslararası Uzaktan Eğitim Derneği, öncelikle Türkiye olmak üzere bütün dünyada uzaktan eğitim kavramının farkındalık düzeyini artırmak ve gerçekleştirilen uzaktan eğitim uygulamalarını yaygınlaştırmak üzere 18 Mart 2010 tarihinde kurulmuştur. Bu noktadan hareketle, uzaktan eğitimin yalnızca bilişim ile ilgili bir iş olmadığı, eğitim yönünün de ağırlık kazanması gerektiği üzerinde duruyoruz. Eğitim unsuru ile her an içi içe olduğumuz düşüncesi ile de farklı alanlarda bulunan fakat ortak paydası uzaktan eğitim olan kişi ve kurumları derneğimiz bünyesinde bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Bu birlikteliği, hiçbir ideolojik, siyasi, ticari ve akademik ön yargıya kapılmadan sağlamak ve yaptığımız her çalışmada; toplumun 4 temel dinamiği olan kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek derneğimizin ana prensiplerindendir. Çünkü bu sayede farklı kurumların birbirlerini daha iyi anlayıp sinerji oluşturarak ülkedeki inovasyona katkı vereceklerini düşünüyoruz. Sizlerden kurumlarınız ve şahsınız adına bu girişime destek vermenizi istiyoruz.

Dernek olarak; üyelerimizle bir araya gelip uzaktan eğitim ile ilgili toplantılar, paneller, araştırmalar ve proje çalışmaları yaparak toplumda uzaktan eğitimi yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Uzaktan Eğitimin Geleceği konulu panel ile bu toplantılardan birincisini, Yüksek Öğretimde Uzaktan Eğitim konulu panel ile ikincisini gerçekleştirdik. Bugün burada Uzaktan Eğitimde Mobil Teknolojiler konulu panel ile üçüncü toplantımızı gerçekleştireceğiz.

Uzaktan eğitimde işlenebilecek onlarca belki yüzlerce konu varken neden uzaktan eğitimde mobil teknolojiler veya mobil öğrenme? Uzaktan eğitim ülkemizde 1970’li yıllarda kullanılmaya başlanmış bir kavram ve yıllardır uzaktan eğitim ile ilgili pek çok çalışma yapılmış tabiî ki pek çok sorun da tartışılmış. Geçen 20 yıl içinde ülkemizde gerçekleştirilen başarılı uzaktan eğitim uygulamaları olmuş açık öğretim okulları ve üniversiteler gibi. Fakat teknolojinin hızlı ilerlemesi ile uygulamalar güncelliğini yitirmiş yeni uygulamalara uyum sağlayamama sonucunda uzaktan eğitimde gerileme başlamış. Bu konuda dünyada ilerleyen çalışmaları sırası ile takip etmek yerine şu an en güncel teknoloji üzerinden yeniden başlamanın yerinde olacağını düşünüyorum. İlk İnternet uygulamaları metin tabanlı olarak başladı. Daha sonra jpeg, gif gibi görüntü dosyaları buna eklendi. Hatta hatırlarsınız animated gif denilen hareketli görsel dosyalar bir ara çok moda idi bütün web sitelerinde sürekli inşaat yapan işcilere rastlardınız. Sonra flash animasyon ve simülasyonlar geldi. Bununla kaldı mı youtube hayatımıza girdi her ne kadar ülkemizde bazı kesintilere uğrasa da tahtını hiç kaybetmedi. Peki şimdi sırada ne var? Artık hayat çok hızlı ve zamanımızın pek çoğu mobil yani hareket halinde geçiriyoruz. En çok kullandığımız teknolojik araçların başında mobil telefonlar, mp3 çalar veya ipodlar, netbooklar, laptoplar, tablet pc’ler ve sırada başka daha neler… Bu kadar mobil teknolojik aracın sürekli olarak karşılanması gereken eğitim ihtiyacında kullanılması kaçınılmazdır. Bu nedenle konu olarak önceliklerimizden biri uzaktan eğitimde mobil teknolojiler oldu.

Panelin düzenlenmesinde bizlerden desteklerini esirgemeyen, AVEA, Medyasoft ve enocta’ya, değerli hocalarımız; Prof. Dr. Mehmet KESİM, Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÖZDEMİR’e, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi olarak destek veren Sayın Abdullah Raşit GÜLHAN’a, Özel Sektör temsilcileri olarak destek veren; Sayın Ulaş EMİROĞLU, Sayın Faruk ERDOĞAN ve Sayın Ahmet HANÇER’e, Panelin düzenlenmesini sağlayan Etkinlik Çalışma Grubu Başkanımız Yılmaz YILDIZHAN başta olmak üzere bütün dernek üyelerimize ve katıldığınız için siz değerli dinleyicilere teşekkürlerimi sunar, panelin ülkemize ve bilim dünyasına katkı vermesini temenni ederim.

Saygılarımla…

Serkan DÜZGÜN

UZEG Yönetim Kurulu Başkanı