Share
Uzaktan Dil Eğitimi Açılış Konuşması

Uzaktan Dil Eğitimi Açılış Konuşması

Saygıdeğer UZEG üyeleri, kıymetli misafirler, değerli basın ve medya mensupları;

Öncelikle; bu etkinliğin düzenlenmesinde bizlerden desteklerini esirgemeyen, Pearson ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne, değerli hocalarımız; Prof. Dr. İlhan YILDIZ ve Yrd. Doç. Dr. Hasan ÇALIŞKAN’a, Kamu Kurumu Temsilcisi olarak destek veren Sayın Oktay ERMİŞ’e, Özel Sektör temsilcisi olarak destek veren; Sayın Bahar VARICIOĞLU’na, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi olarak destek veren Sayın Yavuz YILMAZOĞLU’na, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Sayın Mahmut TÜNCEL başta olmak üzere tüm EĞİTEK personeline, sanatıyla bizleri keyiflendiren değerli müzisyenimiz Şükrü DELLAL’a, Panelin düzenlenmesini sağlayan Etkinlik Çalışma Grubu Başkanımız Yılmaz YILDIZHAN ve İletişim Sorumlumuz Nurullah DEMİR başta olmak üzere bütün dernek üyelerimize ve katıldığınız için siz değerli dinleyicilere teşekkürlerimi sunarım.

Uluslararası Uzaktan Eğitim Derneği, öncelikle Türkiye olmak üzere bütün dünyada uzaktan eğitim kavramının farkındalık düzeyini artırmak ve gerçekleştirilen uzaktan eğitim uygulamalarını yaygınlaştırmak üzere kurulmuştur.

Bununla birlikte, uzaktan eğitimin yalnızca bilişim ile ilgili bir iş olmadığı, eğitim yönünün ağırlık kazanması gerektiği düşüncesi üzerinde duruyoruz.

Yaptığımız her çalışmada; hiçbir ideolojik, siyasi, ticari ve akademik ön yargıya kapılmadan, toplumun 4 temel dinamiği olan kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek derneğimizin ana prensiplerindendir.

Çünkü bu sayede farklı kurumların birbirlerini daha iyi anlayıp sinerji oluşturarak ülkedeki inovasyona katkı vereceklerini düşünüyoruz. Sizlerden kurumlarınız ve şahsınız adına bu girişime destek vermenizi istiyoruz.

Dernek olarak; üyelerimizle bir araya gelip uzaktan eğitim ile ilgili toplantılar, paneller, araştırmalar ve proje çalışmaları yaparak toplumda uzaktan eğitimi yaygınlaştırmaya çalışıyoruz.

Bugün burada Uzaktan Dil Eğitimi konulu panel ile dördüncü toplantımızı gerçekleştireceğiz.

Dil bir iletişim aracıdır. Bir toplulukta yaşayan insanlar birbirleriyle aynı dili kullanarak iletişim kurarlar. Hızla gelişen ve değişen dünyamızda diğer milletlerle de iletişim sağlama gerekliliği hızla artmaktadır. Başka bir deyişle, insanlar, diğer ülkelerle her alanda bilgi alışverişi yapabilmek, ekonomik ilişkilerini yürütebilmek ve kendi düşüncelerini ifade edebilmek için anadillerinden başka en az bir yabancı dili bilmek zorundadırlar. Bu durum bizim için de diğer milletler için de karşılıklıdır.

Bir dili bilmek bireyin o dildeki sözcükleri ve dilbilgisi yapılarını bilmesinin yanı sıra o dili konuşan kişilerle sözlü ya da yazılı iletişim kurabilmesidir. Başka bir deyişle, yalnızca o dil hakkında gerekli olan dilbilgisi kurallarını bilmek değildir. Dilbilgisel yetinin yanında “iletişimsel yeti” ye de sahip olmak gereklidir.

Uzaktan Dil Eğitimi uygulamaları ilk olarak; basılı materyaller, sesli ve görüntülü kasetler, televizyon ve radyo yayınları, çift yönlü iletişim için de telefon kullanılarak başlamıştır. 2000’li yıllarda hızla gelişen bilgisayar teknolojileri ve İnternet altyapısı ile Uzaktan Dil Eğitimi elektronik öğrenme ortamlarına dönüşmüştür. Artık eş zamanlı ve eş zamansız olarak uzaktan dil eğitimi çift taraflı biçimde etkili olarak verilebilmektedir.

Türkiye’de 1953 yılında mektupla öğretim yoluyla Uzaktan Dil Eğitimi uygulanmaya başlamıştır. 1992 yılında Açık Öğretim Lisesi’nin kurulması ile birlikte formal yollarla Uzaktan Dil Eğitimi hayatımıza girmiştir. Bu yıllarda ağırlıklı olarak basılı materyaller, televizyon ve radyo yayınları araç olarak kullanılmaktaydı. Açık öğretim öğrencilerine yönelik olan bu programlardan öğrenci olmayan pek çok vatandaşımızın da yararlandığı geçmiş haberlerden anlaşılmaktadır. 2010 yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Eğitimde Fatih Projesi yani Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi ile okullarımızdaki teknolojik alt yapı tamamlanacak, öğretmen ve öğrencilere pedagojik destekler sağlanacaktır. Bu projenin bileşenlerinden biri de uzaktan eğitim merkezleridir. Bu proje ile ülkemizin çeşitli bölgelerine 110 uzaktan eğitim merkezi kurulacak ve öğretmen eğitimlerinde kullanılacaktır. Projenin önemli bir sonucu da Uzaktan Dil Eğitiminde kullanılacak alt yapı ve içerik desteğinin sınıflara kurulmasıdır.

Dil Eğitiminde uzaktan eğitim yöntemlerinin kullanılmasının pek çok faydası bulunmaktadır. Mekândan ve zamandan bağımsız öğrenim görebilme ve kişinin öğrenme hızında ilerleyebilme fırsatı verme açısından uzaktan eğitim kişiye büyük bir avantaj sağlamaktadır. Dil eğitiminde tekrarın, seslendirme ve konuşma becerilerinin gelişmesinin önemi düşünüldüğünde Uzaktan Dil Eğitiminde kullanılan bilgisayar teknolojilerinin zaman zaman yüz yüze eğitimden daha etkin olduğu söylenebilir. Bu konulara derinlemesine bir bakış atmak için gerçekleştireceğimiz bu panel bizlere bu konuyu anlamamızda büyük bir fırsat sunmaktadır.

Gerçekleştireceğimiz bu panelle bu döneme ara veriyoruz. 2011 yılı Eylül ayına kadar bir etkinlik gerçekleştirmeyeceğiz. Fakat bu süre içerisinde çalışmalarımız devam edecek. Uzaktan Eğitim dergisini ve UZEG web tv projesini önümüzdeki dönemde sizlerle paylaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca önümüzdeki dönem Anadolu’nun farklı bölgelerinde bulunan Üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek uzaktan eğitim kavramının farkındalığını arttırma çalıştayları düzenlemeyi hedefliyoruz. Her ay en az bir üniversiteye ziyaret etmeyi planlıyoruz. Yani UZEG önümüzdeki dönem yollarda olacak. UZEG olarak öncelikle ülkemiz için durmadan çalışacağız. Bu çalışmalara sizlerin de destekleri ülkemizi daha güzel yarınlara taşımamızı kolaylaştıracaktır.

Panelin ülkemize ve bilim dünyasına katkı vermesini temenni eder saygılarımı sunarım.

Serkan DÜZGÜN

UZEG Yönetim Kurulu Başkanı