Değerli ziyaretçiler,

Uzaktan Eğitimi; mekânsal olarak farklı ortamlarda bulunan öğrenen ile öğretenin, aynı zamanda veya farklı zamanlarda, metin, resim, fotoğraf, ses, video gibi çoklu ortam teknolojilerini kullanarak birbirleri ile iletişim kurdukları öğrenme yöntemi olarak tanımlayabiliriz.

Uzaktan Eğitim ve İletişim Derneği, öncelikle ülkemiz olmak üzere bütün dünyada uzaktan eğitim kavramının farkındalık düzeyini artırmak ve yapılan uygulamaları yaygınlaştırmak üzere Uluslararası Uzaktan Eğitim Derneği olarak 18 Mart 2010 yılında Ankara’da kurulmuş ve 30 Mart 2019 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul kararıyla Uzaktan Eğitim ve İletişim Derneği adını almıştır. Bu noktadan hareketle, uzaktan eğitim ve iletişimin yalnızca teknik bir iş olmadığı, pedagojik yönünün de ağırlık kazanması gerektiği düşüncesi ile; farklı alanlarda bulunan fakat ortak paydası uzaktan eğitim ve iletişim olan kişi ve kurumları derneğimiz bünyesinde bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Bu birlikteliği, hiçbir ideolojik, siyasi, ticari ve akademik ön yargıya kapılmadan sağlamak derneğimizin ana prensiplerindendir.

Ayrıca; hayatın her alanında, her düzeyde ve her meslek alanında bulunan her bireyin, uzaktan eğitim ve iletişim faaliyetleri içerisinde bir paydaş olduğu düşüncesi ile derneğimizin kapılarını, uzaktan eğitim ve iletişime ilgi duyan bütün vatandaşlarımıza açık tutuyoruz.

Dernek olarak; üyelerimizle bir araya gelip uzaktan eğitim ve iletişim ile ilgili toplantılar, paneller, araştırmalar ve proje çalışmaları yaparak toplumda uzaktan eğitimi yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Uzaktan Eğitimin Geleceği konulu panel ile bu toplantılardan birincisini, Yüksek Öğretimde Uzaktan Eğitim konulu panel ile ikincisini, Uzaktan Eğitimde Mobil Teknolojiler konulu panel ile üçüncü toplantımızı ve Uzaktan Dil Eğitimi konulu panel ile birlikte bugüne kadar dört panel ve bir seminer gerçekleştirdik.

Derneğimizin çalışmalarındaki devamını ağlamak amacıyla dört defa olağan genel kurulumuzu da geçtiğimiz zamanlarda tamamladık.

Sizlerin de desteği ile uzaktan eğitimi öncelikle ülkemizde ve dünyada yaygınlaştırmak istiyoruz. İlginizi ve desteğinizi bekliyor ve teşekkür ediyoruz.

Dr. Serkan DÜZGÜN
UZEGİD Yönetim Kurulu Başkanı